Välkommen

Till Romska och Resande Kvinnors Jour!

Kontakt

Mobilnr 073 557 89 44 Öppet dygnet runt !

Om

Vi vänder oss enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. 

IRKJ:s vision: Romska kvinnornas situation, som sätter tankar och känslor i rörelse, för alla, nationellt och globalt. Alla romska kvinnor skall ha samma möjligheter att forma sin vardag i sin kommun, stadsdel eller stad, precis som alla andra medborgare i det svenska samhället.

Rom och resande kvinnojour har stor kompetens om hedersrelaterat våld, romsk kultur och blodshämnd. Jouren har 12 platser och anställd personal med utbildning som socionom och psykolog. Jouren har även barnverksamhet.

Vi kan erbjuda stöd på följande språkSvenska, engelska, franska, romanis och polska
Hos oss finns detAnställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhetMissbruksfrågor, hedersvåld, blodshämnd och LVU

Klicka på pdf dokumentet för att kunna läsa den.

Boken "Hedersrelaterat våld och förtryck ..............................................................................................................................

Klicka på pdf dokumentet för att kunna läsa den.