Välkommen

Till Romska och Resande Kvinnors Jour!

Kontakt

Mobilnr 073 557 89 44 Öppet dygnet runt !

Om

Vi vänder oss enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. 

Rom och resande kvinnojours arbetsmetod

På Rom och Resande kvinnojour arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterad kunskap i arbetet med individer som är och/eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi ser till att individen känner sig trygg och säker i den turbulens som omger individen/individerna när behovet av ett skyddat boende uppstår.

Vi kommer att se till att individens behov av kontakter med Skattemyndigheten, Tingsrätter, och andra myndighets instanser blir tillgodosedda.

Då problemen är en mycket komplex situation, vad gäller romska och resande kvinnor, är behoven stora av att få hjälp med både språket, att skriva på svenska, och förståelse av den svenska byråkratin, det juridiska, samt att allt sker i rätt ordning, i rätt tid, på ett rätt sätt, så situationen inte växer sig större.

– Det kan vara så att kvinnan inte har någon legitimation, kan mycket lite svenska och har missbruksproblem. Hon kanske inte är skriven någonstans, vilket gör det svårt att veta vilken kommun som har ansvar att hjälpa henne. Det kan också vara så att hon inte bara är utsatt av sin man utan av hela mannens släkt, en typ av hedersrelaterat förtryck och våld. När en kvinna kommer till oss får vi lyfta på många stenar och försöka bygga en plattform för att hon ska få en rimlig chans att börja ett nytt liv.


Vid behov finns personal som kan hjälpa till med både de fysiska och psykiska problemen som uppstår när familjer splittras. Vi hjälper till med den sociala samvaron, stödsamtal, sysselsättning, och möjlighet att kunna planera sin framtid igen, fritt från hedersnormer, begränsningar, våld och förtryck.

När individen har en stabil grund att stå på, blivit trygg i själv, och kan skydda sig själv och sin familj, får hon hjälp med att förbereda sig för ett liv med ett eget boende, egen ekonomi, egen familjestruktur, och som kan fungera bra i vårt samhälle. 

När så den dagen kommer och individen får ett eget liv, kommer vi och tillsammans med socialtjänsten, att ha fortlöpande kontakt med henne för att säkra att individen får ett liv utan förtryck och våld!