Välkommen

Till Romska och Resande Kvinnors Jour!

Kontakt

Mobilnr 073 557 89 44 Öppet dygnet runt !

Om

Vi vänder oss enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. 

Rom och Resande Kvinnojouren driver ett dygnet runt-bemannat skyddat boende bestående av tre stora lägenheter i olika Stockholms stadsdelar. Vi har plats för totalt ca 12 kvinnor och barn.

Vi ser till att individen känner sig trygg och säker i den turbulens som omger individen/individerna när behovet av ett skyddat boende uppstår.

Vi kommer att se till att individens behov av kontakter med Skattemyndigheten, Tingsrätter, och andra myndighets instanser blir tillgodosedda.

Då problemen är en mycket komplex situation, vad gäller romska och resande kvinnor, är behoven stora av att få hjälp med både språket, att skriva på svenska, och förståelse av den svenska byråkratin, det juridiska, samt att allt sker i rätt ordning, i rätt tid, på ett rätt sätt, så situationen inte växer sig större.

 

Med hjälp av ett 20-tal volontärer och två anställda kan jouren erbjuda juridiskt stöd och hjälpa till med kontakter med myndigheter. Kvinnojouren är medlemmar i SKR och tar emot romska kvinnor från hela Sverige och från de andra skandinaviska länderna.

Behöver du hjälp och stöd? Ring till Rosita Grönfors mobilnr 073 5578944