Välkommen

Till Romska och Resande Kvinnors Jour!

Kontakt

Mobilnr 073 557 89 44 Öppet dygnet runt !

Om

Vi vänder oss enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. 

Det är nu tretton år sedan Rosita Grönfors startade jouren. Året efter, var hon med och bildade Internationella romska och resande kvinnors forum som strävar efter att stärka romska och resande kvinnors självkänsla och möjligöra deras delaktighet i samhället.
– Samtidigt vill vi dela med oss av kunskaperna och fakta gällande den romska gruppens utsatta situation.

Beslutet att starta en speciell jour för romska kvinnor kom sig inte av att kvinnomisshandel skulle vara ett specifikt romskt problem.
– Det är ett samhälleligt problem. Men i den romska kulturen har det inte varit självklart att vända sig med förtroende till myndigheter eller representanter för majoritetssamhället.

Rosita tar sina egna föräldrar som exempel. Finska romer som flyttade till Sverige på 1960-talet. De livnärde sig på handel och för den generationen var det mera regel än undantag att hålla sig vid sidan av samhället, eftersom man då klarade sig bättre undan till exempel ingripande från myndigheter. Ett sätt att överleva för en i århundraden förtryckt grupp men med baksidan att exempelvis utsatta kvinnor inte självklart vänder sig till de etablerade institutionerna när de utsätts för misshandel och övergrepp.

Inom den romska kulturen lever på många håll gamla traditioner kvar, som att gifta bort unga flickor, hederskultur och mansdominans.
– Vi har jobbat hårt med att förhindra bortgifte och hedersrelaterat våld. Samtidigt vill vi stärka kvinnorna att stå på sig och inte överge sin romska kultur.

– Vi vill sprida kunskap om den romska gruppens seder och kultur och det
hedersrelaterade våldet som förekommer. Det är många som ringer mig med frågor, vi vet att behovet finns, säger Rosita Grönfors, som också är ordförande för landets enda kvinnojour som vänder sig särskilt till romska kvinnor. 

– Många romska kvinnor missbrukar tabletter, de orkar inte med belastningarna i den mansdominerade romska gruppen, berättar Rosita.

Missbruk är en av flera faktorer som kan göra våldsutsatta romska kvinnors situation särskilt svår.
Myndigheter och andra instansers bristande kunskap om romska kvinnors situation var en av anledningarna till att Rosita startade jouren tillsammans med några andra romska kvinnor och unga tjejer för fem år sedan. 

– Jag jobbade först på en internationell kvinnoorganisation för rom och resande och där insåg jag att romska kvinnor inte hade någonstans att vända sig om de utsätts för våld. Det förekom och förekommer fortfarande mycket diskriminering från myndigheternas sida. De romska kvinnorna söker sig sällan till myndigheter och när de gör det blir de oftast inte trodda. Både myndigheter och kvinnojourer vill nog väl men de har svårt att hantera den speciella problematiken, menar Rosita. 

Rom och Resande Kvinnojouren driver ett dygnet runt-bemannat skyddat boende bestående av tre stora lägenheter i olika stockholmsstadsdelar. De har plats för totalt 15-16 kvinnor och barn. Med hjälp av ett 20-tal volontärer och två anställda kan jouren arrangera studiecirklar för romska kvinnor, erbjuda juridiskt stöd och hjälpa till med kontakter med myndigheter. Kvinnojouren är medlemmar i SKR och tar emot romska kvinnor från hela Sverige och från de andra skandinaviska länderna. 

– Det kan vara så att kvinnan inte har någon legitimation, kan mycket lite svenska och har missbruksproblem. Hon kanske inte är skriven någonstans, vilket gör det svårt att veta vilken kommun som har ansvar att hjälpa henne. Det kan också vara så att hon inte bara är utsatt av sin man utan av hela mannens släkt, en typ av hedersrelaterat förtryck och våld. När en kvinna kommer till oss får vi lyfta på många stenar och försöka bygga en plattform för att hon ska få en rimlig chans att börja ett nytt liv. 

Genom nationellt resursstöd kan den som jobbar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, kvinnojourer, skolan och andra verksamheter som arbetar med missbruksproblematik eller möter romska kvinnor boka föreläsningar eller få vägledning via telefon. 

Rosita hoppas särskilt på att handläggare inom socialtjänsten hör av sig. 
–Jag är frustrerad över att de sociala myndigheterna inte ens har intresse. Min önskan är att handläggarna skulle använda sig mer av oss för att få kunskap om romernas situation. Det skulle göra det lättare för dem att ta vettiga beslut och för våldsutsatta romska kvinnor att skapa sig ett bra liv.
Men även kvinnojourerna måste bli bättre på att ta emot och bemöta romska kvinnor menar Rosita. 
– Våra tre lägenheter har inte plats för Sveriges alla romska kvinnor.  

Det går att nå det nationella resursstödet måndagar kl. 09-13, onsdagar kl. 12-16 och fredagar kl. 09-13 på telefonnummer  0738-765034.

Rosita vill gärna att kvinnojourer som behöver hjälp vänder sig direkt till henne på nummer 0735-578944.  

Nationellt resursstöd drivs som ett projekt med hjälp av medel från Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen i Stockholms län.