Välkommen

Till Romska och Resande Kvinnors Jour!

Kontakt

Mobilnr 073 557 89 44 Öppet dygnet runt !

Om

Vi vänder oss enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. 

Rom och resandes kvinnojour grundades 2005 och vänder sig enbart till romska och resande kvinnor. Jouren är den enda i Sverige i sitt slag och erbjuder en unik verksamhet med personal som har kompetens kring romsk kultur och språk. Personal som är kopplad till jouren utbildar sig ständigt med målsättning att vara brobryggare med kunskap om både det svenska samhället, den enskilda romska kvinnans förhållanden samt romsk kultur. Personal på jouren jobbar under tystnadsplikt. Jourens telefon bemannas dygnet runt och tar emot samtal får våldsutsatta romska kvinnor samt myndigheter och andra instanser som socialtjänsten, polismyndigheten och rättsväsendet. Även samtal från andra kvinnojourer förekommer. Oftast finansierar socialtjänsten kvinnornas vistelse i jourens lägenheter, men även romska kvinnor som av jouren bedöms behöva skydd tas emot utan ersättning, även om de inte beviljats vistelse av socialtjänsten. Jouren har tillgång till tre stora lägenheter med plats för totalt 12 kvinnor och sju barn. Under ett år vistas mellan 70 till 80 kvinnor i jourens lägenheter med varierad vistelsetid, från några dagar upp till ett år.